aannemersbedrijf mesu bv
Schotelweg 6, 4333 GS Middelburg
BeginpaginaKwaliteitScholingHet bedrijfVacatureFoto'sLinksContactAlg. Voorwaarden
Scholing

SCHOLING
Aannemersbedrijf Mesu B.V. is een erkend leerbedrijf.
Diverse leerlingen van BouwOpleiding Zeeland (B.O.Z.) worden/werden door onze eigen vakbekwame leermeesters opgeleid.
Deze leermeesters worden door Fundeon continu bijgeschoold.
                                                                                      

 

FUNDEON

 

Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Naast de wettelijke taken die zij heeft vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), voert Fundeon in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties diverse taken en diensten uit om de bedrijfstak te versterken.

Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra.
De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel.
Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing.

kijk voor meer informatie op:
www.fundeon.nl
                                                                            

BOUWOPLEIDING ZEELAND

Bouwopleiding Zeeland, kortweg: de BOZ, is hèt opleidingsinstituut van en voor de Zeeuwse georganiseerde bouwnijverheid.
Hun doelstelling is: de Zeeuwse bouwbedrijven te voorzien van voldoende en vakbekwaam personeel.
De BOZ heeft als hoofdtaak het verzorgen van de praktijkopleiding (tot verschillende niveaus) van de bouwleerlingen die in dienst zijn van de BOZ.
De BOZ organiseert praktijkopleidingen op het gebied van timmeren, metselen, tegelzetten en restauratie.

De BOZ doet dat samen met de aangesloten leerbedrijven in Zeeland.
Dat zijn grote en kleine bedrijven die elk als leerbedrijf formeel zijn erkend. Door deze bedrijven (het zijn er in totaal ongeveer 140) wordt de BOZ gedragen.
De BOZ heeft een praktijkopleidingswerkplaats met een modern machinepark in Goes en in Terneuzen.
Het theoretisch gedeelte wordt verzorgd door de ROC’ s in Vlissingen en Terneuzen.
Zij werken nauw samen met Fundeon, het landelijk kennisinstituut van de bouwnijverheid.
De drie intensief samenwerkende organisaties (BOZ, ROC’ s en Fundeon) stellen in al hun activiteiten de leerling centraal.
Daarnaast verzorgt de BOZ tal van cursussen en praktijktrainingen voor volwassen werknemers uit de bouw, maar ook (desgevraagd) voor werknemers uit andere bedrijfstakken.
Door hun uitgebreide netwerk en hun permanente contacten met tal van cursusaanbieders zijn zij in staat praktisch alle cursussen en trainingen te verzorgen (ook maatwerk) voor werknemers en bedrijven uit de bedrijfstak op alle niveaus.

Kijk voor meer informatie op:
www.bouwopleidingzeeland.nl
                                                               


 

BeginpaginaKwaliteitScholingHet bedrijfVacatureFoto'sLinksContactAlg. Voorwaarden